دنده خورشیدی آسانسور کارگاهی

دنده خورشیدی آسانسور کارگاهی

دنده خورشیدی آسانسور کارگاهی یکی دیگر از قطعات حساس می باشد که کاملا بایستی منطبق با دنده شانه ای و شفت گیربکس قرار گیرد یعنی محل قرار گیری دنده خورشیدی دقیقا بر روی دنده شانه ای قرار می گیرد تا کوچک ترین سایش و عدم انطباق اتفاق نیافتد در صورت متفاوت بودن باعث آسیب جدی در مجموعه گیربکس ، دنده شانه ای و دنده خورشیدی می شود .در آسانسور کارگاهی SPJ موارد فوق به دقت بررسی و چندین مرتبه تست و آزمایش می گردد.تعداد دنده شانه ای به تعداد گیربکس در بالابر کارگاهی می باشد.دنده ها مستقیم و محور دو چرخ موازی با یکدیگر قرار می گیرند تا سرعت را افزایش یا کاهش دهند .به همین سبب آسانسور های کارگاهی اس پی جی قابلیت افزایش سرعت و کاهش سرعت را به کمک تنظیمات دور موتور و گیربکس و دنده خورشیدی و دنده شانه ای را دارد.نوع این دنده ها و آلیاژ دنده شانه ای و دنده خورشیدی آسانسور کارگاهی SPJ همواره طوری طراحی شده اند که باعث کمترین  سرو صدا در طول حرکت می شود.افزایش دقت و کاهش سر و صدا به دلیل دنده های مرغوب که درنتیجه افزایش و طول عمر دنده های آسانسور کارگاهی و هود دستگاه را افزایش می دهد .این مطلب نشان میدهد که در صورت استفاده ازدنده های شانه ای و دنده خورشیدی مرغوب در ساخت آسانسور کارگاهی طول عمر و ایمنی دستگاه آسانسور کارگاهی SPJ افزایش می یابد کما اینکه افزایش کیفیت و رضایت کارفرما اساسی ترین رکن شرکت می باشد.تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی در طول مدت حرکت آسانسور کارگاهی SPJ وظیفه اصلی دنده شانه ای و دنده خورشیدی به کمک نیرو محرکه موتور و انتقال آن به گیربکس و در نتیجه چرخش دنده شانه ای ،شفت گیربکس و دنده خورشیدی در طول مسیر حرکت افقی آسانسور کارگاهی SPJ می باشد.جنس و آلیاژ دنده ها همواره در جهت افزایش کارایی و کاهش اصطکاک حاصل از چرخش دنده ها در طول مسیر معین انتخاب می گردد.

دنده خورشیدی آسانسور کارگاهی

جهت مشاوره فنی با تیم سهند پاد جهان در تماس باشید.