دنده شانه ای آسانسور کارگاهی

دنده شانه ای آسانسور کارگاهی

مدول طبق تعريف نسبت قطر گام به تعداد دندانه هاي چرخ دنده ها می باشد. به اين ترتيب، مدول عكس گام قطري است و برحسب ميليمتر بيان مي شود، در نتيجه اگر دو چرخ دنده با گام هاي قطري مساوي در موقعيت مناسب نسبت به يكديگر قرار گيرند، با هم بخوبي جفت و جور مي شوند که این تعریف در آسانسور های کارگاهی SPJ به خوبی مشخص می باشد. فاصله دندانه ها و گام دنده شانه ای بايد يكسان ،مساوی و هم اندازه با دنده خورشیدی و شفت گیربکس باشد تا باعث سایش دنده ها و در نتیجه استهلاک شدید آسانسور کارگاهی نگردد.قبل از نصب دنده شانه ای بر روی سکشن تولیدی در شرکت سهند پاد با ابزار سنجش کولیس اندازه گیری می شود تا سبب کاهش طول عمر آسانسور کارگاهی  نگردد.دنده شانه ای برای انتقال گشتاور که به کمک آن می توان مقدار گشتاور و یا سرعت دورانی را کاهش یا افزایش داد .دایره گام که تمام محاسبات بر مبنای آن تنجتم می گیرد .دایره گام دو چرخ دنده (دنده خورشیدی و دنده شانه ای )درگیر باهم بر هم مماس هستند. مهم ترین کار دنده شانه ای و دنده خورشیدی در آسانسور کارگاهی SPJ تبدیل حرکت دورانی به حرکت خطی در طول قطعات نصب شده ارتفاعی آسانسور کارگاهی می باشد که حرت عمودی دستگاه را باعث می شود.

چرخ دنده شانه ای

جهت مشاوره فنی با تیم سهند پاد جهان در تماس باشید.