گیربکس آسانسور کارگاهی

گیربکس آسانسور کارگاهی

گیربکس آسانسور کارگاهی SPJ به نسبت 1به 20 و از نوع درجه یک می باشد.

گیربکس آسانسور کارگاهی یکی از اجزای اصلی آسانسور کارگاهی می باشد و اهمیت آن کم تر از موتور نیست. دلیل اهمیت بالای آن نیز این است که هر موتوری حداکثر دور محدودی دارد و نمی تواند بالاتر از این دور کار کند و این که هر موتوری با حداکثر دور خود، نیرو و گشتاور معینی را می تواند تولید کند شرکت سهند پاد با در نظر گیری این نکات همواره بهترین نوع گیربکس و موتور را انتخاب کرده تا کمترین توقف و خرابی را در پروژ ه ها شاهد باشیم.

گیربکس آسانسور کارگاهی یا سیستم انتقال قدرت به موتور، در واقع مکانیسمی دارد که طی آن، میزان معینی از دور موتور، با استفاده از چرخ دنده های مختلف و با سرعت ها و قدرت های متفاوت، به دستگاه آسانسور کارگاهی SPJ منتقل می شود. در نتیجه این عمل، نیرو و سرعت آسانسور کارگاهی SPJ  قابل کنترل خواهد بود. کلیه گیربکس های آسانسور کارگاهی SPJ مجهر به فلنج می باشند. شرکت بین المللی سهند پاد تولید کننده آسانسور های کارگاهی گیربکس آسانسور های کارگاهی مورد نیاز خود مستقیما از خارج وارد مکند و قیمت تمام شده کمتری نسبت به بازار را دارد که در نتیجه قیمت تمام شده کمتری خواهد داشت.

جهت مشاوره فنی با تیم سهند پاد جهان در تماس باشید.